Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z audytem działania funduszowego nr WMB/47 2 6 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania subwencji z Bałtyckiego Funduszu Spójności
Program debata w czasie konferencji obejmie poniższe grupy panelowe:
 • Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia - Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka
 • "Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych UE na poziomie powiatów. Analiza i rekomendacje
 • Ocena użyteczności informacji gromadzonych na etapie aplikowania, kontraktowania i rozliczania projektów w ramach poszczególnych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.1 SPO WKP
 • Pomiar efektywności implementacji priorytetów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Szkolenia Negocjacyjne
 • Analiza systemu monitoringu na pozimie regionalnym
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim
 • Analiza systemu rozliczania wniosków o płatność składanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim
 • Ocena systemu wskaźników w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • "Prognoza oddziaływania na środowisko Indykatywnego Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego "Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006"- I raport cząstkowy
 • Ocena makroekonomicznego wpływu realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 przy użyciu modelu HERMIN dla polskiej gospodarki
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006
  Program będzie przeanalizowany pod kątem wpływu w następujących dofinansowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
 • Produkcja wyrobów ściernych
 • Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
 • Demontaż wyrobów zużytych
 • Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
 • Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • Działalność obiektów kulturalnych
  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: wadowicki oraz sejneński
  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Cuilu Jewellery Co. Ltd., WROZAMET S.A., Zakłady Chemiczne "BONARKA" Sp. z o.o., CHEMO-LAB Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Arkadiusz Labus, Miejski Dom Kultury , "VALDI - CERAMIKA" , APS Energia , Firma "LOOKART" Eksport Import Karwala Łukasz, Kenpol Materiały Budowlane Eugeniusz Krzywda, Marabut Sp. z o.o. , Promo Gifts sp. z o.o., ZETKAMA , Fabryka Urządzeń Laboratoryjnych i Medycznych Polon-Poznań Sp. z o.o., TENEX Sp. z o.o., Lubas Poliuretany Sp.J. Wiesław lubas, Lubomir Lubas, Mariusz Lubas
  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

  15.06.2015. 00:02

 •