Rekomendacje – szkolenia z kreatywności - Training Institute

Ranking zgłoszonych projektów w ramach dotacji Norweskiego Grantu Rozwojowego: --D0/M/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, skuteczne zaimplementowanie zespołu uszczelnienia przepustnicy czteromimośrodowej z zastosowaniem innowacji produktowej, procesowej i nietechnologicznej w szkoleniach branżowych., CENTRUM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG TECHNICZNYCH SPETECH SA, . Dla tego aplikacji zatwierdzono subsydia na gry team building. Rekomendowany trener biznesu: Andrzej Tymochowicz. Zalecane warsztaty sprzedażowe w instytucie Integra Consulting --E0/O/LUBUSKIE-, Podniesienie poziomu konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych do produkcji produktów foliowych oraz recyklingu tworzyw sztucznych. , Mieczysław Gleba Gleba Trading Machinery, Dla tego projektu zaakceptowano subsydia na symulacje decyzyjne. Rekomendowane w tym projekcie szkolenia z przywództwa najlepiej zrealizuje Akademia Przygoda – ma sprawdzone referecje. --EA1/B/OPOLSKIE-, podniesienie konkurencyjności w wyniku wprowadzenia na rynek skrojonego na miarę produktu – systemu klasy WMS oferowanego w modelu Cloud Computing. , "ASPEKT" SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego zgłoszenia ogłoszono subwencję na gry strategiczne. Rekomendowany trener biznesu: Wojciech Herra. Zalecane szkolenia handlowe w fundacji Certes --2/L/LUBELSKIE-, Stworzenie innowacyjnego systemu efektywnego i ekonomicznego zarządzania flotą baterii trakcyjnych w oparciu o bezprzewodowy monitoring baterii oraz urządzenia do kompleksowej analizy doraźnej baterii trakcyjnej, BATEKO SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono subwencję na gry strategiczne. Rekomendowany trener HR: Piotr Kudła. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w agencji Homo Creatore --AA1/E/MAZOWIECKIE-, ekonomizacja ulepszonej innowacyjnej e-usługi M-Camera w firmie oraz innowacji nietechnologicznych., WŁASNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono dofinansowanie na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener zarządzania: Mateusz Tymochowicz. Zalecane szkolenia handlowe w agencji Avenhansen --D0/A/LUBELSKIE-, Technologia przetwarzania i modyfikacji odpadów poprodukcyjnych oraz pokonsumeckich na bazie folii polietylenowych mocno zadrukowanych i laminowanych. , Hurtownia Tworzyw Sztucznych " GRANULAT-BIS" Marcin Chmielarz, Dla tego wniosku przyznano dotację na gry biznesowe. Rekomendowany trener biznesu: Mateusz Kudła. Zalecane szkolenia biznesowe w agencji Profess --B6/X/ŁÓDZKIE-, Stworzenie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez fundamentalną zmianę procesu produkcyjnego, która będzie możliwa dzięki zakupowi środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w celu wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów., ECO TRADE SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego wniosku przyznano finansowanie na gry team building. Rekomendowany trener biznesu: Marek Grzesiak. Zalecane szkolenia biznesowe w instytucie ODiTK --GH4/K/OPOLSKIE-, skuteczne zaimplementowanie przez przedsiębiorstwo elastycznej i kompletnej technologii obróbki części maszyn celem wprowadzenia innowacyjnych procesów i produktów. , KŁOSEK PIOTR PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PIOMET", Dla tego projektu ogłoszono środki na gry biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Jacek Santorski. Zalecane w agencji Homo Creatore --C8/S/ZACHODNIOPOMORSKIE-, Platforma Telemedyczna InfoPacjent - kompleksowe przygotowanie innowacyjnego produktu odpowiedzią na potrzeby branży usług medycznych., INFOCLIENT SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego aplikacji zaakceptowano dotację na gry team building. Rekomendowany trener interpersonalny: Mateusz Santorski. Zalecane szkolenia handlowe w fundacji Instytut Rozwoju Biznesu

11.11.2016. 10:21