Ranking Szkolenia Biznesowe

Wartość zarówno małej jak i dużej firmy to nie jedynie wartość giełdowa i kapitał, ale także pracownicy. Nierzadko to od nich zależy sukces przedsiębiorstwa, bez względu na branżę. Nic dziwnego, że rodzime firmy tak chętnie dbają o kompetencje swoich pracowników. Od dawna można zaobserwować na rynku szkoleń prawdziwy boom. Nie zmienił tego nawet ostatni kryzys na rynkach gospodarczych.

Od początków wolnego rynku w Polsce niezwykłym wzięciem cieszą się szkolenia – możemy wywnioskować z lektury opracowania Polecane Symulacje Menedżerskie. Oczywiste jest, że kadra menedżerska o wysokich umiejętnościach to podstawa biznesu. Firmy systematycznie proponują warsztaty z zarządzania projektami, z asertywności, motywacji albo z zarządzania zespołem.

Treningi takie określane są jako otwarte i zamknięte. Te ostatnie przygotowywane są na zlecenie określonych firm. Szkolą się w nich jedynie pracownicy tych spółek. Warsztaty otwarte, według nazwy, dostępne są dla osób interesujących się określoną problematyką. Niestety, wszyscy, którzy korzystają z takich kursów otwartych muszą zazwyczaj uiścić opłatę za nie własnymi pieniędzmi. Rzecz jasna, zaangażowanie kapitałowe w swoje kompetencje to właściwe dbanie o przyszłość.

Przekazywaniem wiedzy na kursach biznesowych zajmują się najczęściej profesjonalni trenerzy. Duży procent z nich jest znawcą w konkretnej dziedzinie, np. w technikach kierowania ludźmi, w coachingu, technice prowadzenia negocjacji itd. Wykładowcy muszą wykazywać nie tylko rozległą i kompleksową znajomość tematu, ale ponadto odpowiednie cechy charakteru. Ważne jest, żeby informacje w odpowiedni sposób przekazać uczącym się. Mile widziana jest na dodatek przygotowanie z komunikacji werbalnej i niewerbalnej, sprawność przygotowywania prezentacji oraz budowania kontaktów interpersonalnych.

Metodyka szkoleń biznesowych jest często porównywalna. Stosuje się pokazy multimedialne, omawianie przykładów z rzeczywistości, zadania w grupach i testy. Zdarza się, że przewidziane są jeszcze specjalne porady po zakończeniu szkolenia. Im bardziej skomplikowana problematyka, tym dłuższe zajęcia, rozłożone nawet na dwa dni.

Segment warsztatów dla menedżerów rośnie intensywnie i wydaje się, że ta tendencja nie nie ulegnie zmianie w niedalekiej przyszłości. Coraz popularniejsze są również eventy integracyjne połączone z szkoleniami. Ich wielkim plusem jest nie tylko możliwość przekazania wiedzy, ale ponadto integracja osób pracujących w tej samej firmie.

02.10.2014. 13:43