Materiały - gry szkoleniowe

Serdecznie prosimy słuchaczy naszych warsztatów i gier strategicznych w ramach ścieżki inżynierskiej o opanowanie najważniejszych treści z wymienionych poniżej źródeł na szkolenie Symulacje Szkoleniowe.

Palacz kotłowy

Przepisy Bezpieczeństwa i Higiena Pracy w projektowaniu obiektów budowlanych

Uwaga Prąd elektryczny

Gry marketingowe – fundamenty teoretyczne

Zbiór zadań z gospodarki elektroenergetycznej

Elementy konstrukcji

Maszyny i urządzenia energetyczne czII

Bezpieczeństwo i higiena pracy dla ZSZ

Metody statystyczne

Niezawodność zasilania zakładów przemysłowych energią elektr.

Projektowanie dokumentacji systemów przetwarzania danych

Polskie prawo finansowe Wyd. II zm.

Eksploatacja i remont maszyn elektrycznych

Słownik naukowo-techniczny polsko-angielski

Lokalizacja uszkodzeń w układach cyfrowych

Podręczny słownik hiszpańsko-polski

Zawarcie małżeństwa

Słownik elektroniczny polsko-angielsko-rosyjski Wyd. 2 popr. I rozsz.

Atomistyka współczesna

Nowe i najnowsze układy elektroniczne

Dzianina z przymrużeniem oka

Z mikrokomputerem na co dzień

Rysunek techniczny

ABC ochrony środowiska

Lotus 1-2-3 wersja 2.0

Gramatyka języka francuskiego w ćwiczeniach.

Pzegląd programu MSExcel wersja 3.0

Mały słownik techniczny angielsko-polski polsko-angielski

Sztuka elektroniki część 2.

Modele probabilistyczne w sieciach elek-troenergetycznych. Wyd.I. 251str.,20cm.

P-Historia filozofi, tom I.Filozofia starożytna i średniowieczna. Wyd.13.

Doktryna społeczno-ekonomiczna Friedricha von Hayeka Ekonomia XX wieku 274 str., 19 cm

Tadeusz Kościuszko 1746-1817 487 str., 24 cm

Kodeks postępowania administracyjnego Tekst, Orzecznictwo, Piśmiennictwo 224 str., 21 cm

Geografia ekonomiczna - maturzyści, kandydaci na studia Wyd.II 284 str., 24 cm

Język Ansi C 358 str., 24 cm

Pomiar i rozliczenie ciepła Wyd.I 200s,21cm

Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne

Chemia nieorganiczna cz I 619 str., 24 cm

Elementy informatyki-rozwiązywania zadańWyd.II + dyskietka 231 str., 24 cm

Testowanie i diagnostyka systemów mikrokomputerowych 194 str., 24 cm

Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków Wyd 4 566s 24cm

Podstawy chromatografii Wyd.II 367 str., 20 cm

Encyklopedia biznesu T.2 736 str.24 cm

Nowa encyklopedia powszechna t.IV M-P 975 str,30 cm

Auto CAD LT dla Windows Wersja polska i angielska

Pzegląd teorii obwodów t 1

Microsoft Excel 97 krok po kroku w.polsk+ dyskietka 282 str, 24 cm

Ilustrowany słownik języka angielskiego 288 str, 24 cm

Przykłady obliczeń konstrukcji stalowychWyd.IV 241 str, 24 cm

Słownik argotyzmów

Międzynarodowe stosunki gospodarcze wyd2

Excel 2000 PL : pierwsza pomoc

Zarządzanie doskonałe 347 str, 24 cm

Geografia gospodarcza - repetytorium 322 str, 24 cm

Technologia podstawowych syntez organicznych t.1 wyd 2

Leksykon elektryka

Mikroekonomia wyd.2 zm. 570s 23cm

Controling 620s 23cm

ABC Internetu 214 str, 24 cm

Ubezpieczenia na życie 168 str, 24 cm

Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie 214 str, 24 cm

30.12.2014. 00:03

Baza wiedzy - gry menedżerskie

Gorąco prosimy uczestników naszych wykładów i symulacji strategicznych w ramach ścieżki inżynierskiej o przeglądnięcie opublikowanych na tej stronie opracowań w uzupełnieniu do treningu Gry .

BHP w samochodowym zapleczu technicznym

Ochrona własności przemysłu i tajemnic produkcyjnych

Informatyka i zarząd przedsi.
Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
Mikrofalowe Masery Krystaliczne.
Projektowanie sieci elektroenergetycznych zeszyt II
Miernictwo elektryczne i elektroniczne
Człowiek Nauka Technika
Wstęp do informatyki w zarządzaniu
Przewodnik dla ekonomistów Informatyka
Miernictwo elektryczne - Przewodnik
Kaskadowe układy napędowe z przekształtnikami tyrystorowymi
Tyrystorowe układy napędowe z maszyną synchroniczną
Spawanie gazowe w pytaniach i odpowiedziach
System informacji ekonomicznej w przedsiębiorstwie
Automatyka Układy liniowe tom II Identyfikacj
The world through ENGLISH t.3.
Tłumienie drgań mechanicznych
Materiały budowlane z technologią betonu
Jak czytać bilans przedsiębiorstwa
Napęd elektryczny w pyt. i odp.
Projektoznawstwo
Urządzenia elektryczne. Profilaktyka pożarowa
Metale z pamięcią kształtu
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w 1984
Dzieje kultury polskiej tom III.Czasy nowsze do roku 1831.
Edytory tekstów - wiadomości podstawowe.
Elektrownie.
Sam naprawiam swój komputer PC.
Procesy łączeniowe w układach elektro- energetycznych.Wyd.II uzypełnione. 314str.,23cm.
Wideofilmowanie.Wyd.I 231str.,26cm
Strategia konkurencji.Metody analizy sektorów i konkurentów 373str,20cm
Obróbka skrawaniem t 2 Leksykon inżyniera wyd I 775s,24cm
Roboty przemysłowe Projektowanie układówmechanicznych. 292s 24cm
Encyklopedia szkolna. Matematyka
Word 2.0 do Windows Szybko łatwo 167 str., 23 cm
Novell NetWare 4.0 użytkowanie i administrowanie 255 str., 23 cm
Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
Mechanika budowli Wyd.II Podręcznik dla technikum 370 str., 24 cm
Marketing na przykładach 159 str.,20 cm
USA Zachód Praktyczny przewodnik 623s 20cm
Franchising 211s 16cm
Page Maker 5 dla Windows werja polska przekł. z j ang. 252s 24cm
Równowagi chemiczne Wykłady z chemii fizycznej 274 str,20 cm
Pracownia elektryczna - metodyka nauczania przedmiotu, zagadnienia wybrane 171 str,20 cm
Równania różniczkowe cząstkowe w zagadnieniach fizyki i techniki Wyd.III 506 str,24 cm
Windows 95 Pl t 1 507 str, 20 cm
Chemia ogólna z elementami biochemii dlastudentów kierunków medycznych i przyrodniczych Wyd.II 425 str,24 cm
Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Kodeks rodzinny i opiekuńczy 536 str, 24 cm
Analiza ekonomiczna projektu oczyszczalni ścieków komunalnych 100 str, 25 cm
Excel 7.0 326 str, 24 cm
Wykłady z kombinatoryki cz.1 199 str, 24 cm
Strategie - telefonia komputerowa 408 str, 24 cm
Dyrektor finansowy 618 str, 24 cm
Ekonomika i orgnizacja przedsiębiorstw cz. 1 215 str, 24 cm
Historia Polski 1914-1998
MegaCAD 5.0 PL + D-63 723 str, 24 cm
Analiza ekonomiczno-finansowa firmy 285 str, 24 cm
Internet - praktycznie 500 str, 24 cm
Podstawy systemów operacyjnych 995 str, 24 cm
Zarządzanie kosztami - budżetowanie i kontrola 409 str, 24 cm
Tajniki marketingu - przewodnik po marketingu dla studentów 462 str, 24 cm

14.12.2014. 00:01

Ranking Szkolenia Biznesowe

Wartość zarówno małej jak i dużej firmy to nie jedynie wartość giełdowa i kapitał, ale także pracownicy. Nierzadko to od nich zależy sukces przedsiębiorstwa, bez względu na branżę. Nic dziwnego, że rodzime firmy tak chętnie dbają o kompetencje swoich pracowników. Od dawna można zaobserwować na rynku szkoleń prawdziwy boom. Nie zmienił tego nawet ostatni kryzys na rynkach gospodarczych.

Od początków wolnego rynku w Polsce niezwykłym wzięciem cieszą się szkolenia – możemy wywnioskować z lektury opracowania Polecane Symulacje Menedżerskie. Oczywiste jest, że kadra menedżerska o wysokich umiejętnościach to podstawa biznesu. Firmy systematycznie proponują warsztaty z zarządzania projektami, z asertywności, motywacji albo z zarządzania zespołem.

Treningi takie określane są jako otwarte i zamknięte. Te ostatnie przygotowywane są na zlecenie określonych firm. Szkolą się w nich jedynie pracownicy tych spółek. Warsztaty otwarte, według nazwy, dostępne są dla osób interesujących się określoną problematyką. Niestety, wszyscy, którzy korzystają z takich kursów otwartych muszą zazwyczaj uiścić opłatę za nie własnymi pieniędzmi. Rzecz jasna, zaangażowanie kapitałowe w swoje kompetencje to właściwe dbanie o przyszłość.

Przekazywaniem wiedzy na kursach biznesowych zajmują się najczęściej profesjonalni trenerzy. Duży procent z nich jest znawcą w konkretnej dziedzinie, np. w technikach kierowania ludźmi, w coachingu, technice prowadzenia negocjacji itd. Wykładowcy muszą wykazywać nie tylko rozległą i kompleksową znajomość tematu, ale ponadto odpowiednie cechy charakteru. Ważne jest, żeby informacje w odpowiedni sposób przekazać uczącym się. Mile widziana jest na dodatek przygotowanie z komunikacji werbalnej i niewerbalnej, sprawność przygotowywania prezentacji oraz budowania kontaktów interpersonalnych.

Metodyka szkoleń biznesowych jest często porównywalna. Stosuje się pokazy multimedialne, omawianie przykładów z rzeczywistości, zadania w grupach i testy. Zdarza się, że przewidziane są jeszcze specjalne porady po zakończeniu szkolenia. Im bardziej skomplikowana problematyka, tym dłuższe zajęcia, rozłożone nawet na dwa dni.

Segment warsztatów dla menedżerów rośnie intensywnie i wydaje się, że ta tendencja nie nie ulegnie zmianie w niedalekiej przyszłości. Coraz popularniejsze są również eventy integracyjne połączone z szkoleniami. Ich wielkim plusem jest nie tylko możliwość przekazania wiedzy, ale ponadto integracja osób pracujących w tej samej firmie.

02.10.2014. 13:43

<< Pierwszy < Poprzednia [19 / 19] Następna > Ostatni >>