O grantach europejskich na szkolenia biznesowe

Potwierdzamy że w ramach funduszu dotacyjnego „Śląski Fundusz Infrastrukturalny” na dwa Szkolenia Dla Handlowców pomoc otrzymały poniższe przedsięwzięcia:
 • Warsztaty Szkoleniowe dla Jakości w firmie Konwikpol
 • Cykl Szkoleniowy z wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych szansą dla rozwoju spółki.
 • "wzmocnienie eksportu przez Innowacyjno - Wdrożeniową Spółkę z o.o. SOPUR."
 • import do Ameryki Łacińskiej: usługi firmy JM Labus sp. z o.o. sp.k. na wybranych rynkach Meksyku, Argentyny, Chile i Peru.
 • innowacyjny system kompleksowego leczenia deformacji kręgosłupa.
 • innowacyjny lek stosowany w terapii chorób nowotworowych hamujący aktywność czynnika transkrypcyjnego STAT3.
 • opracowanie metodyki wspomagania pomiarów optycznych w oparciu o modułowy program kontrolno-pomiarowy
 • sporządzenie i implementacja procedury produkcji wyposażenia ferm do hodowli zwierząt futerkowych z zachowanie ich dobrostanu.
 • sporządzenie i implementacja osystemowania modelów automatycznej inspekcji wizyjnej (58.29.29.0)
 • sporządzenie i uruchomienie sprzętu do uruchomienia nowej usługi cyfrowej - PKWiU 64.20.15.
 • sporządzenie innowacyjne technologii wytwarzania odlewów z zastosowaniem kierunkowego krzepnięcia
 • sporządzenie receptury i metodyki produkcji uszczelniacza butylowego z recyklatu gumowego.
 • opracowanie wzoru użytkowego autonomicznego odkurzacza samosprzątającego.
 • przygotowanie PREPARATÓW POLIFENOLOWYCH POCHODZENIA ROŚLINNEGO O WŁAŚCIWOŚCIACH PRZECIWPŁYTKOWYCH I KARDIOPROTEKCYJNYCH
 • sporządzenie Spółki Perfect NDF S.A. do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym
 • projekt ekspertowy wspomagajacy planowanie budynkow ekologicznych
 • procedura wytwarzania farmaceutycznej substancji czynnej Sitagliptyna.
 • wdrożenie zintegrowanego Laboratorium NeoLek - Doświadczalnej Onkologii i innowacyjnych procedury
 • implementacja nowoczesnego systemu B2B usprawniającego kooperację firm współpracujących z przedsiębiorstwem OKE Poland Sp. z o.o., w tym zarządzanie wspólnymi planami.
 • implementacja innowacyjnych usług w oparciu o sieć dostępową w metodyki pasywnej sieci optycznej PON
 • uruchomienie systemu wspomagającego rozliczenia handlowe przy użyciu cyfrowych bonów towarowych
 • uruchomienie do produkcji stentu wieńcowego pokrytego lekiem i stentu do bifurkacji pokrytego lekiem.
 • wypracowanie nowoczesnego portalu mobilnego świadczącego e-usługi związane z monitoringiem
 • wypracowanie interaktywnego rozwiązania do tworzenia wieloletnich planów finansowych oraz zarządzania długiem przez jednostki samorządu terytorialnego.
 • zbudowanie internetowego portalu e-doradztwa zawodowego.
 • wypracowanie internetowego serwisu i narzędziowego systemu komunikacji zbiorowej SISMS dla mieszkańców gmin.

  03.11.2016. 00:04

 •