Materiały - gry szkoleniowe

Serdecznie prosimy słuchaczy naszych warsztatów i gier strategicznych w ramach ścieżki inżynierskiej o opanowanie najważniejszych treści z wymienionych poniżej źródeł na szkolenie Symulacje Szkoleniowe.

Palacz kotłowy

Przepisy Bezpieczeństwa i Higiena Pracy w projektowaniu obiektów budowlanych

Uwaga Prąd elektryczny

Gry marketingowe – fundamenty teoretyczne

Zbiór zadań z gospodarki elektroenergetycznej

Elementy konstrukcji

Maszyny i urządzenia energetyczne czII

Bezpieczeństwo i higiena pracy dla ZSZ

Metody statystyczne

Niezawodność zasilania zakładów przemysłowych energią elektr.

Projektowanie dokumentacji systemów przetwarzania danych

Polskie prawo finansowe Wyd. II zm.

Eksploatacja i remont maszyn elektrycznych

Słownik naukowo-techniczny polsko-angielski

Lokalizacja uszkodzeń w układach cyfrowych

Podręczny słownik hiszpańsko-polski

Zawarcie małżeństwa

Słownik elektroniczny polsko-angielsko-rosyjski Wyd. 2 popr. I rozsz.

Atomistyka współczesna

Nowe i najnowsze układy elektroniczne

Dzianina z przymrużeniem oka

Z mikrokomputerem na co dzień

Rysunek techniczny

ABC ochrony środowiska

Lotus 1-2-3 wersja 2.0

Gramatyka języka francuskiego w ćwiczeniach.

Pzegląd programu MSExcel wersja 3.0

Mały słownik techniczny angielsko-polski polsko-angielski

Sztuka elektroniki część 2.

Modele probabilistyczne w sieciach elek-troenergetycznych. Wyd.I. 251str.,20cm.

P-Historia filozofi, tom I.Filozofia starożytna i średniowieczna. Wyd.13.

Doktryna społeczno-ekonomiczna Friedricha von Hayeka Ekonomia XX wieku 274 str., 19 cm

Tadeusz Kościuszko 1746-1817 487 str., 24 cm

Kodeks postępowania administracyjnego Tekst, Orzecznictwo, Piśmiennictwo 224 str., 21 cm

Geografia ekonomiczna - maturzyści, kandydaci na studia Wyd.II 284 str., 24 cm

Język Ansi C 358 str., 24 cm

Pomiar i rozliczenie ciepła Wyd.I 200s,21cm

Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne

Chemia nieorganiczna cz I 619 str., 24 cm

Elementy informatyki-rozwiązywania zadańWyd.II + dyskietka 231 str., 24 cm

Testowanie i diagnostyka systemów mikrokomputerowych 194 str., 24 cm

Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków Wyd 4 566s 24cm

Podstawy chromatografii Wyd.II 367 str., 20 cm

Encyklopedia biznesu T.2 736 str.24 cm

Nowa encyklopedia powszechna t.IV M-P 975 str,30 cm

Auto CAD LT dla Windows Wersja polska i angielska

Pzegląd teorii obwodów t 1

Microsoft Excel 97 krok po kroku w.polsk+ dyskietka 282 str, 24 cm

Ilustrowany słownik języka angielskiego 288 str, 24 cm

Przykłady obliczeń konstrukcji stalowychWyd.IV 241 str, 24 cm

Słownik argotyzmów

Międzynarodowe stosunki gospodarcze wyd2

Excel 2000 PL : pierwsza pomoc

Zarządzanie doskonałe 347 str, 24 cm

Geografia gospodarcza - repetytorium 322 str, 24 cm

Technologia podstawowych syntez organicznych t.1 wyd 2

Leksykon elektryka

Mikroekonomia wyd.2 zm. 570s 23cm

Controling 620s 23cm

ABC Internetu 214 str, 24 cm

Ubezpieczenia na życie 168 str, 24 cm

Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie 214 str, 24 cm

30.12.2014. 00:03