Baza wiedzy - gry menedżerskie

Gorąco prosimy uczestników naszych wykładów i symulacji strategicznych w ramach ścieżki inżynierskiej o przeglądnięcie opublikowanych na tej stronie opracowań w uzupełnieniu do treningu Gry .

BHP w samochodowym zapleczu technicznym

Ochrona własności przemysłu i tajemnic produkcyjnych

Informatyka i zarząd przedsi.
Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
Mikrofalowe Masery Krystaliczne.
Projektowanie sieci elektroenergetycznych zeszyt II
Miernictwo elektryczne i elektroniczne
Człowiek Nauka Technika
Wstęp do informatyki w zarządzaniu
Przewodnik dla ekonomistów Informatyka
Miernictwo elektryczne - Przewodnik
Kaskadowe układy napędowe z przekształtnikami tyrystorowymi
Tyrystorowe układy napędowe z maszyną synchroniczną
Spawanie gazowe w pytaniach i odpowiedziach
System informacji ekonomicznej w przedsiębiorstwie
Automatyka Układy liniowe tom II Identyfikacj
The world through ENGLISH t.3.
Tłumienie drgań mechanicznych
Materiały budowlane z technologią betonu
Jak czytać bilans przedsiębiorstwa
Napęd elektryczny w pyt. i odp.
Projektoznawstwo
Urządzenia elektryczne. Profilaktyka pożarowa
Metale z pamięcią kształtu
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w 1984
Dzieje kultury polskiej tom III.Czasy nowsze do roku 1831.
Edytory tekstów - wiadomości podstawowe.
Elektrownie.
Sam naprawiam swój komputer PC.
Procesy łączeniowe w układach elektro- energetycznych.Wyd.II uzypełnione. 314str.,23cm.
Wideofilmowanie.Wyd.I 231str.,26cm
Strategia konkurencji.Metody analizy sektorów i konkurentów 373str,20cm
Obróbka skrawaniem t 2 Leksykon inżyniera wyd I 775s,24cm
Roboty przemysłowe Projektowanie układówmechanicznych. 292s 24cm
Encyklopedia szkolna. Matematyka
Word 2.0 do Windows Szybko łatwo 167 str., 23 cm
Novell NetWare 4.0 użytkowanie i administrowanie 255 str., 23 cm
Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
Mechanika budowli Wyd.II Podręcznik dla technikum 370 str., 24 cm
Marketing na przykładach 159 str.,20 cm
USA Zachód Praktyczny przewodnik 623s 20cm
Franchising 211s 16cm
Page Maker 5 dla Windows werja polska przekł. z j ang. 252s 24cm
Równowagi chemiczne Wykłady z chemii fizycznej 274 str,20 cm
Pracownia elektryczna - metodyka nauczania przedmiotu, zagadnienia wybrane 171 str,20 cm
Równania różniczkowe cząstkowe w zagadnieniach fizyki i techniki Wyd.III 506 str,24 cm
Windows 95 Pl t 1 507 str, 20 cm
Chemia ogólna z elementami biochemii dlastudentów kierunków medycznych i przyrodniczych Wyd.II 425 str,24 cm
Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Kodeks rodzinny i opiekuńczy 536 str, 24 cm
Analiza ekonomiczna projektu oczyszczalni ścieków komunalnych 100 str, 25 cm
Excel 7.0 326 str, 24 cm
Wykłady z kombinatoryki cz.1 199 str, 24 cm
Strategie - telefonia komputerowa 408 str, 24 cm
Dyrektor finansowy 618 str, 24 cm
Ekonomika i orgnizacja przedsiębiorstw cz. 1 215 str, 24 cm
Historia Polski 1914-1998
MegaCAD 5.0 PL + D-63 723 str, 24 cm
Analiza ekonomiczno-finansowa firmy 285 str, 24 cm
Internet - praktycznie 500 str, 24 cm
Podstawy systemów operacyjnych 995 str, 24 cm
Zarządzanie kosztami - budżetowanie i kontrola 409 str, 24 cm
Tajniki marketingu - przewodnik po marketingu dla studentów 462 str, 24 cm

14.12.2014. 00:01