Baza wiedzy - gry decyzyjne

Gry decyzyjne w naszym projekcie dla technologów będą skonstruowane na tym materiale informacyjnym.
Bardzo prosimy absolwentów realizowanych u nas warsztatów i symulacji szkoleniowych dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o opanowanie najważniejszych treści z przedstawionych tu materiałów na szkolenie Symulacje Menedżerskie.
Przypominamy w tym miejscu, że opublikowana baza zawiera książki wykraczające poza zaawansowaną nawet wiedzę o symulacjach i powstała w celu inspiracji w zakresie scenariusza projektowanych przez Naszych Słuchaczy symulacji.
 • Kształcenie Kompetencji Menedżerskich w Konkurencyjnej Organizacji, Norbert Murań
 • Szkolenia Projektowe, Anna Aldowska
 • Pomiary temperatury
 • Luka organizacyjna między teorią a praktyką
 • Gospodarka elektroenergetyczna w przemyśle
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Technika impulsowa
 • Elektroniczne systemy przetwarzania danych
 • Fizyka dla kl.5 LO,Technikum i LZ
 • Uzdatnianie wody w kotłowniach i ciepłowniach /95.11.20/
 • Naprawa ciągników rolniczych
 • Maszyny elektryczne
 • Organizacja pracy na stanowiskach roboczych
 • Liniowe układy scalone w technice cyfrowej
 • Wielki słownik techniczny rosyjsko - polski
 • Gospodarka elektroenergetyczna w przemyśle.
 • Uzwojenie transformatorów energetycznych. Budowa i obliczanie.
 • Wzory,wykresy i tablice wytrzymałościowe
 • Ekonomiczne i socjologiczne problemy ochrony środowiska
 • Ogrzewnictwo i wietrzenie.
 • Prawo lokalowe na codzień
 • Maszyny elektryczne w pytaniach i odpowiedziach
 • O zameldowaniach i dowodach osobistych.Prawo dla każdego
 • Rewizja strony w postępowaniu karnym
 • Mieszkanie a uprawnienia domowników
 • Mała encyklopedia medycyny t3 P-Z
 • Układy scalone serii UCA 64/UCA 74
 • Wielki słownik polsko-angielski z suplementem A-O
 • NOVELL w Polsce Lokalne sieci komputerowe i systemy operacyjne firmy NOVELL
 • Słownik polsko-rosyjski rosyjsko-polski dla biznesmenów
 • Mikrokomputery klasy IBM PC
 • Windows 3.1 PL. Otwórz okna po polsku.
 • Radiotechnika. Leksykon. Wyd.2. 440 str., 24 cm
 • Fizyka fal Fale w ośrodkach jednorodnych Fale w ośrodkach niejednorodnych 419 str.,24 cm
 • Kodeks Postępowania Cywilnego ze skorowidzem Stan pr.15.10.93 254 str., 20 cm
 • Opłaty za czynności notarialne,skarbowe,cywilne,sądowe,adwokackie,paszportowe,transportowe,lokalne,ochr.środow,koncesje 200 str., 20 cm
 • Wodociągi Wyd.I 366 str., 20 cm
 • Excel 4.0 Microsoft ćwicz z nami Wyd.I 136 str., 23 cm
 • Mały słownik menedżera 167 str., 16 cm
 • Symulacje dla dorosłych – fundamenty praktyczne
 • Kodeks drogowy z przepisami wykonawczymiWyd.IV St.prawny 01.08.94 270 str.+dod., 21 cm
 • Menedżer skuteczny Najważniejsz książka po "Praktyce zarządzania" 192 str., 20 cm
 • Energetyka a ochrona środowiska Wyd.III 448 str., 21 cm
 • Rachunek kosztów dla inżynierów Wyd I 232s,24cm
 • Informatyka bez tajemnic cz.1 obsługa mikrokomputerów Wyd.III 223 str., 23 cm
 • Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach 368 str,24 cm
 • Polityka społeczna - stan i perspektyw 342 str,24 cm
 • Kodeks cywilny z komentarzem księga druga 224 str,20 cm
 • Prawo papierów wartościowych Wyd.VII 517 str, 21 cm
 • Ekonomia - makroekonomia Wyd.II 535 str, 24 cm
 • Baza satelitarna ALFA 158 str,20 cm
 • Analiza ekonomiczna projektu oczyszczalni ścieków komunalnych 100 str, 25 cm
 • Auto CAD 14PL Elementy +D-13
 • Biblioteka standardowa C++ 774 str, 24 cm
 • Synteza i optymalizacja układów cyfrowych 635 str, 24 cm
 • Zarządzanie jakością - Praktyka i praktyka 366 str, 24 cm
 • Administracja publiczna - zagadnienia ogólne 307 str, 24 cm
 • Nieliniowe obwody elektryczne 265 str, 24 cm
 • Ontogeniczne sieci neuronowe.O sieciach zmieniających swoją strukturę. 311s, 24 cm
 • Meteorologia dla geografów 313s 24cm
 • Prognozowanie gospodarcze - metody, modele, zastosowania, przykłady 214 str, 24 cm
 • Dynamika maszyn roboczych.Podręczniki akademickie,mechanika. 362s 24cm
 • Rachunkowość zarządcza i controling 374s 24cm
 • Marketing zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku 376 str, 24 cm

  25.10.2015. 00:11

 •